Gül kebap
Yükleniyor...

GÜL KEBAP TARİHİ

AHİLİK GELENEĞİ

GÜL KEBAP

Gül kebap'ın ilke ve değerlerinin çerçevesi Ahilik geleneğidir.
"Ahilik, eski Türk medeniyet unsurlarının İslamiyet ve bu kanaldan fütüvvet değerleriyle uyumlu kaynaşması neticesinde kurulan esnaf, sanatkar ve üretici birliklerini ve bu birliklerin tatbik ettikleri ahlaki, siyasi, iktisadi, felsefi duygu ve prensiplerin adıdır. Türk kültür tarihinin önemli bir öğesidir. İslâmî-tasavvufî düşünce ile fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak ahlakla sanatın, konukseverlikle yardımseverliğin uyumlu bir sentezini sunan Ahilik teşkilatı, gerek bağlı bulunduğu prensipler ve gerekse ortaya koyduğu faaliyetler ile fertlerin eğitim, sosyal ve ekonomik durumları ile alakadar olmuş, Asya’nın muhtelif yerlerinden gelerek Anadolu’ya yerleşen Türklere, hem yerleşimlerinde ve yeni hayata adapte olmalarında ve hem de kolayca iş ve meslek edinmelerinde kendilerine yardımcı olmuş, Anadolu’nun ve yeni fethedilen yerlerin Türkleşmesinde mühim roller oynamış, iç güvenliğin sağlanmasında büyük hizmetlerde bulunmuş, iş hayatında en dürüst, cemiyette en edepli, siyasette en faziletli, savaşta en cesur, zaviyede ise en mütevazı olmayı gaye haline getirmeye çalışmıştır. Kaynakça: Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2014)"
Mekanımızda Ahilik geleneğini yaşatmak bize dedelerimizden kalmış en büyük miras ve bizi biz yapan değerdir. Esnaflık vazifemizi Ahilik İlkeleri çerçevesinde huzur ve mutluluk içinde yapıyoruz.